Ledenvergadering

Graag nodigen wij op Woensdag 20 februari 2019 alle leden van de ontspanningsvereniging HWGO uit voor de jaarlijkse

Ledenvergadering

Locatie Vergaderzaal Connexxion Heinenoord

Aanvang:19:30

Agenda voor deze avond:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Goedkeuring verslag ledenvergadering 2018 *
  3. Secretarieel Verslag afgelopen jaar
  4. Financieel jaarverslag
  5. Verslag kascontrole, en aanstelling nw controlecommissie
  6. Opzet nieuwe activiteitenprogramma
  7. Aftreden van Bert van Rietschoten
  8. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur

Bert van Rietschoten

*het verslag is op verzoek via de mail bij de secretaris te verkrijgen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.