Uitnodiging Jaarvergadering

Ledenvergadering 22 maart

lokatie: vergaderzaal Connexxion Heinenoord

Aanvang: 20;00 uur

Agenda voor deze avond:
1 – Opening door de voorzitter
2 – Goedkeuring verslag ledenvergadering 2017
3 – Secretarieel verslag verslag afgelopen jaar
4 – Financieel jaarverslag
5 – Verslag kascontrole, en aanstelling nw controlecommissie
6 – Opzet nieuwe activiteitenprogramma
7 – Aftreden van Cees v/d Berg en Renee v/d/ Bogaerdt
8 – Verkiezing nieuwe bestuursleden
9 – Rondvraag
10- Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het Bestuur

Dit bericht is geplaatst in Klaverjassen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie